Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Otwarte zasoby edukacyjne dla trenerów kształcenia i szkolenia zawodowego (VET)

Program nauczania PR2 FEMCON to pionierski zbiór otwartych zasobów edukacyjnych (OER) dostosowanych specjalnie do potrzeb trenerów VET. Ma on na celu wyposażenie ich w specjalistyczne treści edukacyjne wspierające kobiety pracujące lub aspirujące do kariery w branży budowlanej. Inicjatywa ta ma na celu wspieranie rozwoju kariery i rozwoju kobiet w tym sektorze, odpowiadając na krytyczną potrzebę większej równości płci i reprezentacji.

Dlaczego ma to znaczenie:

Pomimo rosnącego dyskursu na temat reprezentacji kobiet w budownictwie, postęp w kierunku równości płci postępuje zbyt wolno. FEMCON OER, składające się z dostosowanego do potrzeb programu nauczania, przewodnika pedagogicznego i zeszytu ćwiczeń, mają na celu katalizowanie głównych i powszechnych zmian w branży. Odpowiadają one na wykazane zapotrzebowanie na większą liczbę pracownic, podkreślone przez analizę potrzeb naszego projektu FEMCON i wyzwania związane z umiejętnościami w sektorze.

 

Cechy:

  • Program nauczania na zamówienie: Kompleksowe ramy nauczania dostosowane do unikalnych potrzeb kobiet w budownictwie.

  • Przewodnik pedagogiczny: Wnikliwe metodologie skutecznego dostarczania programu nauczania, zwiększające doświadczenie edukacyjne.

  • Grupa docelowa: Koncentrując się na potrzebach kobiet w branży, program nauczania jest przeznaczony do wdrożenia przez organizacje VET i dostawców usług edukacyjnych w całej Europie jako dostępne źródło online.

     

Innowacyjność i wpływ:

Program nauczania PR2 FEMCON jest pierwszym ogólnodostępnym, ponadnarodowym europejskim programem nauczania poświęconym wyposażeniu nauczycieli VET w zasoby wspierające kobiecą siłę roboczą w budownictwie. Jest on zgodny z unijnym paktem na rzecz umiejętności, europejskim programem na rzecz umiejętności oraz raportem na temat równości płci w UE z 2021 r. i stanowi odpowiedź na niedobór siły roboczej w branży oraz przyczynia się do sprostania wyzwaniom klimatycznym poprzez rozwój zasobów ludzkich.

© 2024 FEMCON. All rights reserved.
menuchevron-down