Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Otwarte zasoby edukacyjne dla trenerów kształcenia i szkolenia zawodowego (VET)

Program nauczania FEMCON to pionierski zbiór otwartych zasobów edukacyjnych (OER), dostosowanych do potrzeb trenerów VET. Jego celem jest wyposażenie trenerów w specjalistyczne treści edukacyjne, które wspierają kobiety pracujące lub pragnące rozwijać swoją karierę w branży budowlanej. Inicjatywa ta ma na celu inspirowanie do rozwoju karier kobiet w tym sektorze, odpowiadając na krytyczną potrzebę większej równości płci i większej reprezentacji kobiet w budownictwie.

Dlaczego ma to znaczenie:

Pomimo rosnącej dyskusji na temat reprezentacji kobiet w budownictwie, postęp w kierunku równości płci jest zbyt wolny. Otwarte zasoby edukacyjne (OER) FEMCON, obejmujące specjalnie opracowany program nauczania, przewodnik pedagogiczny i zeszyt ćwiczeń, mają na celu przyspieszenie tempa zmian w branży. Odpowiadają one na wykazane zapotrzebowanie na większą liczbę pracownic w branży budowlanej, co zostało podkreślone w analizie potrzeb naszego projektu FEMCON oraz w wyzwaniach związanych z kształtowaniem umiejętności w tym sektorze. 

 

Cechy:

  • Specjalnie opracowany program nauczania: Kompleksowy program edukacyjny dostosowany do unikalnych potrzeb kobiet w branży budowlanej.
  • Przewodnik pedagogiczny: Wnikliwe metody nauczania umożliwiające skuteczne realizowanie programu, wzbogacające doświadczenie edukacyjne.
  • Grupa docelowa: Choć program koncentruje się na potrzebach kobiet w branży, jest przeznaczony do wdrożenia przez organizacje kształcenia zawodowego (VET) oraz dostawców usług edukacyjnych w całej Europie jako dostępne zasoby online.

Innowacyjność i oddziaływanie:

Program nauczania FEMCON jest pierwszym ogólnodostępnym, międzynarodowym europejskim programem nauczania, poświęconym wyposażeniu nauczycieli VET w zasoby wspierające rozwój kobiecej siły roboczej w budownictwie. Jest on zgodny z Paktem Umiejętności UE, Europejską Agendą Umiejętności oraz raportem z 2021 roku na temat równości płci w UE, oraz raportem na temat równości płci w UE z 2021 roku. Stanowi odpowiedź na niedobór siły roboczej w branży oraz przyczynia się do sprostania wyzwaniom klimatycznym poprzez rozwój zasobów ludzkich.

© 2024 FEMCON. All rights reserved.
menuchevron-down